top of page

ზურაბ ხელაძე - ასოციაციის პრეზიდენტი

ქ.PNG

ზურაბ ხელაძე დაიბადა 1952 წელს,ოზურგეთის პირველი საშუალო სკოლა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა წარჩინებით.1975-1978 წლებში სწავლობდა კლინიკურ ორდინატურაში იმავე ინსტიტუტის ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრაზე.საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა 1983 წელს,ხოლო სადოქტორო-1990 წელს (საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ მისი დაცვა და დაცვის მასალები გასაიდუმლოებული იყო).სტაჟირება აქვს გავლილი მოსკოვის (1978წ,1980წ,1985წ,1988წ,1989წ),კიევის(1990წ,1891წ),რომის (1991წ),ნიუ-იორკის(1992წ), ვაშინგტონის (1992წ),პეტერბურგის(1994წ),კაიროს(2005წ)მ ტოკიოსა(2014წ) და კრიტიკული მედიცინის სხვა წამყვან კლინიკებში ზურაბ ხელაძის საექიმო საქმიანობა მოიცავს აკად.ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს რეანიმაცია-ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ექიმად (1978წ.) და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად(2001წ),აგრეთვე აკად.ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის რესპუბლიკის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის რეანიმაციის სამსახურის უფროსად მუშაობას (1983წ.).ის ასევე წარმართავდა თბილისის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა (1989) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული სამხედრო კონფლიქტების დროს დაჭრილ მეომართა მკურნალობის პროცესს ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში.(1992წ),მის მიერ დაფუძნებულია კატასტროფათა მედიცინის საერთაშორისო ცენტრი(1991წ),რომელიც შემდეგში რეორგანიზებული იყო საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტად(1994წ) და ამ ორგანიზაციის დირექტორად ის ამჟამად მუშაობს.ის ასევე იყო აკად.ო.ღუდუშაურის სახელობის ნაციონალური სამედიცინო ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი(2001წ), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი (2001წ) და ექსპერტი (2015 წლიდან დღემდე) კრიტიკულ მედიცინაში საერთოდ კი 1975წლიდან მოყოლებული დღემდე მის მიერ ნამკურნალებია 75000,0 მეტი ავადმყოფი,მათ შორის ქვეყნის იმ სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეთა აბსოლუტური უმრავლესობა,რომლებიც უკანასკნელ წლებში იმყოფებოდნენ კრიტიკულ მდგომარეობაში. ზურაბ ხელაძის პედაგოგიური საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის ასისტენტად (1983წ),დოცენტად (1988წ),პროფესორად(1994წ) და კათედრის გამგედ(1994წ) მუშაობას. 2001-2016 წლებში ის ასევე იყო ამავე ინსტიტუტის (უნივერსიტეტის) ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და კატასტროფათა მედიცინის კათედრის გამგე, და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.ის ასევე იყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი (2001წ),სასერტიფიკაციო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე (2001წ) და უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსების ხელმძღვანელი(2003წ). კრიტიკულ მედიცინაში.საერთოდ კი მის მიერ აღზრდილია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის სამსახურში მომუშავე ექიმთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელთა რიცხვი 700-ზე მეტია. ზურაბ ხელაძის სამეცნიერო საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო ლაბორატორიის უმცროს მეცნიერ თანამშრომელად (1978წ),უფროს მეცნიერ თანამშრომლად (1988წ) და ლაბორატორიის ხელმძღვანელად (1988წ) მუშაობას. ის ასევე იყო საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო კომისიის წევრი(1988წ) და ახალგაზრდა რეანიმატოლოგთა სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი(1988წ), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის სადისერტაციო სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (1989წ),თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო სიმპოზიუმის”Critical Care &Catasstrophe Medicine” თავმჯდომარე (1990წლიდან დღემდე) და საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე (1994წლიდან დღემდე),ის ასევე არის საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი წევრი და სწავლული მდივანი(1994წ), აგრეთვე ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი(1095წლიდან დღემდე). რეფერირებადი და რეცენზიერებადი სამეცნიერო ჟურნალის „Critical Care&Catastrophe Medicine”რედაქტორი (2005წლიდან დღემდე), ჟურნალ“საქართველოს ქირურგიის მაცნეს”სარედაქციო კოლეგიის წევრი. (2017წლიდან დღემდე) და მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობა ჯანმრთელობისათვის პირველი სამუშაო შეხვედრის თავმჯდომარე (2017წ). მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 15 საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 100-მდე კონგრესის, კონფერენციისა და სხვა სამეცნიერო ღონისძიების მუშაობაში..ის არის 801 სამეცნიერო ნაშრომის, 6 მონოგრაფიის,7 სახელმძღვანელოს და 31 გამოგონების, პატენტის,რაციონალური წინადადების და მეთოდური რეკომენდაციის ავტორი,რომლებსაც ინტერნეტით დადასტურებული ცნობებებით მსოფლიოს 156 ქვეყანაში ყოველდღიურად კითხულობს 57 მეტი პიროვნება. ზურაბ ხელაძის ექსპერტული საქმიანობა მოიცავს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის საკანონმდებლო კომისიის მოწვეულ წევრად მუშაობას (1996წ). ის ასევე იყო სახელმწიფო სამკურნალო სტანდარტების შემდგენი კომისიის თავმჯდომარე ანესთეზიოლოგიაში და კრიტიკულ მედიცინაში(1996წ). ბიოეთიკის ნაციონალური კომისიის წევრი(1997წ), აგრეთვე მის მიერ არის მომზადებული საქართველოს პრეზიდენტის N100(2001წ) ბრძანებულება “ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის კრიტერიუმების შესახებ”(2000წ).მას ასევე სისტემატურად უხდება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა მკურნალობის ექსპერტული შეფასებების ჩატარება საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. ზურაბ ხელაძის პროფესიულ ორგანიზაციებში საქმიანობა მოიცავს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის დაფუძნებას და მის პრეზიდენტად (1992წლიდან დღემდე) მუშაობას.ის ასევე არის ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის წევრი, ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის ევროპის საზოგადოების წევრი და მსოფლიოს გლობალური ალიანსი სეფსისისათვის დამფუძნებელი წევრი.ის ასევე იყო ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის ეგიდით წარმოებული საერთაშორისო პროექტების “ICONON” (2015წ) და “EPIC-3 ” (2017წ) რეგიონული ხელმძღვანელი,აგრეთვე ევროპის ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის საზოგადოების ეგიდით წარმოებული პროექტის “Pneumonia Inspire“რეგიონული ხელმძღვანელი(2016წ).ის ითვლება კრიტიკული მედიცინის სამსახურის ერთ-ერთ დამფუძნებლად.

ზვიად ხელაძე - ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი

ჯ.PNG

ზურაბ ხელაძე დაიბადა 1952 წელს,ოზურგეთის პირველი საშუალო სკოლა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა წარჩინებით.1975-1978 წლებში სწავლობდა კლინიკურ ორდინატურაში იმავე ინსტიტუტის ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრაზე.საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა 1983 წელს,ხოლო სადოქტორო-1990 წელს (საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ მისი დაცვა და დაცვის მასალები გასაიდუმლოებული იყო).სტაჟირება აქვს გავლილი მოსკოვის (1978წ,1980წ,1985წ,1988წ,1989წ),კიევის(1990წ,1891წ),რომის (1991წ),ნიუ-იორკის(1992წ), ვაშინგტონის (1992წ),პეტერბურგის(1994წ),კაიროს(2005წ)მ ტოკიოსა(2014წ) და კრიტიკული მედიცინის სხვა წამყვან კლინიკებში ზურაბ ხელაძის საექიმო საქმიანობა მოიცავს აკად.ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს რეანიმაცია-ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ექიმად (1978წ.) და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად(2001წ),აგრეთვე აკად.ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის რესპუბლიკის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის რეანიმაციის სამსახურის უფროსად მუშაობას (1983წ.).ის ასევე წარმართავდა თბილისის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა (1989) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული სამხედრო კონფლიქტების დროს დაჭრილ მეომართა მკურნალობის პროცესს ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში.(1992წ),მის მიერ დაფუძნებულია კატასტროფათა მედიცინის საერთაშორისო ცენტრი(1991წ),რომელიც შემდეგში რეორგანიზებული იყო საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტად(1994წ) და ამ ორგანიზაციის დირექტორად ის ამჟამად მუშაობს.ის ასევე იყო აკად.ო.ღუდუშაურის სახელობის ნაციონალური სამედიცინო ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი(2001წ), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი (2001წ) და ექსპერტი (2015 წლიდან დღემდე) კრიტიკულ მედიცინაში საერთოდ კი 1975წლიდან მოყოლებული დღემდე მის მიერ ნამკურნალებია 75000,0 მეტი ავადმყოფი,მათ შორის ქვეყნის იმ სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეთა აბსოლუტური უმრავლესობა,რომლებიც უკანასკნელ წლებში იმყოფებოდნენ კრიტიკულ მდგომარეობაში. ზურაბ ხელაძის პედაგოგიური საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის ასისტენტად (1983წ),დოცენტად (1988წ),პროფესორად(1994წ) და კათედრის გამგედ(1994წ) მუშაობას. 2001-2016 წლებში ის ასევე იყო ამავე ინსტიტუტის (უნივერსიტეტის) ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და კატასტროფათა მედიცინის კათედრის გამგე, და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.ის ასევე იყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი (2001წ),სასერტიფიკაციო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე (2001წ) და უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსების ხელმძღვანელი(2003წ). კრიტიკულ მედიცინაში.საერთოდ კი მის მიერ აღზრდილია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის სამსახურში მომუშავე ექიმთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელთა რიცხვი 700-ზე მეტია. ზურაბ ხელაძის სამეცნიერო საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო ლაბორატორიის უმცროს მეცნიერ თანამშრომელად (1978წ),უფროს მეცნიერ თანამშრომლად (1988წ) და ლაბორატორიის ხელმძღვანელად (1988წ) მუშაობას. ის ასევე იყო საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო კომისიის წევრი(1988წ) და ახალგაზრდა რეანიმატოლოგთა სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი(1988წ), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის სადისერტაციო სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (1989წ),თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო სიმპოზიუმის”Critical Care &Catasstrophe Medicine” თავმჯდომარე (1990წლიდან დღემდე) და საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე (1994წლიდან დღემდე),ის ასევე არის საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი წევრი და სწავლული მდივანი(1994წ), აგრეთვე ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი(1095წლიდან დღემდე). რეფერირებადი და რეცენზიერებადი სამეცნიერო ჟურნალის „Critical Care&Catastrophe Medicine”რედაქტორი (2005წლიდან დღემდე), ჟურნალ“საქართველოს ქირურგიის მაცნეს”სარედაქციო კოლეგიის წევრი. (2017წლიდან დღემდე) და მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობა ჯანმრთელობისათვის პირველი სამუშაო შეხვედრის თავმჯდომარე (2017წ). მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 15 საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 100-მდე კონგრესის, კონფერენციისა და სხვა სამეცნიერო ღონისძიების მუშაობაში..ის არის 801 სამეცნიერო ნაშრომის, 6 მონოგრაფიის,7 სახელმძღვანელოს და 31 გამოგონების, პატენტის,რაციონალური წინადადების და მეთოდური რეკომენდაციის ავტორი,რომლებსაც ინტერნეტით დადასტურებული ცნობებებით მსოფლიოს 156 ქვეყანაში ყოველდღიურად კითხულობს 57 მეტი პიროვნება. ზურაბ ხელაძის ექსპერტული საქმიანობა მოიცავს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის საკანონმდებლო კომისიის მოწვეულ წევრად მუშაობას (1996წ). ის ასევე იყო სახელმწიფო სამკურნალო სტანდარტების შემდგენი კომისიის თავმჯდომარე ანესთეზიოლოგიაში და კრიტიკულ მედიცინაში(1996წ). ბიოეთიკის ნაციონალური კომისიის წევრი(1997წ), აგრეთვე მის მიერ არის მომზადებული საქართველოს პრეზიდენტის N100(2001წ) ბრძანებულება “ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის კრიტერიუმების შესახებ”(2000წ).მას ასევე სისტემატურად უხდება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა მკურნალობის ექსპერტული შეფასებების ჩატარება საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. ზურაბ ხელაძის პროფესიულ ორგანიზაციებში საქმიანობა მოიცავს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის დაფუძნებას და მის პრეზიდენტად (1992წლიდან დღემდე) მუშაობას.ის ასევე არის ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის წევრი, ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის ევროპის საზოგადოების წევრი და მსოფლიოს გლობალური ალიანსი სეფსისისათვის დამფუძნებელი წევრი.ის ასევე იყო ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის ეგიდით წარმოებული საერთაშორისო პროექტების “ICONON” (2015წ) და “EPIC-3 ” (2017წ) რეგიონული ხელმძღვანელი,აგრეთვე ევროპის ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის საზოგადოების ეგიდით წარმოებული პროექტის “Pneumonia Inspire“რეგიონული ხელმძღვანელი(2016წ).ის ითვლება კრიტიკული მედიცინის სამსახურის ერთ-ერთ დამფუძნებლად.

bottom of page