top of page

ზურაბ ხელაძე - რედაქტორი

ქ.PNG

ზურაბ ხელაძე დაიბადა 1952 წელს,ოზურგეთის პირველი საშუალო სკოლა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა წარჩინებით.1975-1978 წლებში სწავლობდა კლინიკურ ორდინატურაში იმავე ინსტიტუტის ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრაზე.საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა 1983 წელს,ხოლო სადოქტორო-1990 წელს (საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ მისი დაცვა და დაცვის მასალები გასაიდუმლოებული იყო).სტაჟირება აქვს გავლილი მოსკოვის (1978წ,1980წ,1985წ,1988წ,1989წ),კიევის(1990წ,1891წ),რომის (1991წ),ნიუ-იორკის(1992წ), ვაშინგტონის (1992წ),პეტერბურგის(1994წ),კაიროს(2005წ)მ ტოკიოსა(2014წ) და კრიტიკული მედიცინის სხვა წამყვან კლინიკებში ზურაბ ხელაძის საექიმო საქმიანობა მოიცავს აკად.ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს რეანიმაცია-ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ექიმად (1978წ.) და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად(2001წ),აგრეთვე აკად.ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის რესპუბლიკის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის რეანიმაციის სამსახურის უფროსად მუშაობას (1983წ.).ის ასევე წარმართავდა თბილისის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა (1989) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული სამხედრო კონფლიქტების დროს დაჭრილ მეომართა მკურნალობის პროცესს ცენტრალურ სამხედრო ჰოსპიტალში.(1992წ),მის მიერ დაფუძნებულია კატასტროფათა მედიცინის საერთაშორისო ცენტრი(1991წ),რომელიც შემდეგში რეორგანიზებული იყო საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტად(1994წ) და ამ ორგანიზაციის დირექტორად ის ამჟამად მუშაობს.ის ასევე იყო აკად.ო.ღუდუშაურის სახელობის ნაციონალური სამედიცინო ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი(2001წ), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი (2001წ) და ექსპერტი (2015 წლიდან დღემდე) კრიტიკულ მედიცინაში საერთოდ კი 1975წლიდან მოყოლებული დღემდე მის მიერ ნამკურნალებია 75000,0 მეტი ავადმყოფი,მათ შორის ქვეყნის იმ სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეთა აბსოლუტური უმრავლესობა,რომლებიც უკანასკნელ წლებში იმყოფებოდნენ კრიტიკულ მდგომარეობაში. ზურაბ ხელაძის პედაგოგიური საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის ასისტენტად (1983წ),დოცენტად (1988წ),პროფესორად(1994წ) და კათედრის გამგედ(1994წ) მუშაობას. 2001-2016 წლებში ის ასევე იყო ამავე ინსტიტუტის (უნივერსიტეტის) ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და კატასტროფათა მედიცინის კათედრის გამგე, და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.ის ასევე იყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი (2001წ),სასერტიფიკაციო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე (2001წ) და უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსების ხელმძღვანელი(2003წ). კრიტიკულ მედიცინაში.საერთოდ კი მის მიერ აღზრდილია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის სამსახურში მომუშავე ექიმთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელთა რიცხვი 700-ზე მეტია. ზურაბ ხელაძის სამეცნიერო საქმიანობა მოიცავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის” კათედრის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო ლაბორატორიის უმცროს მეცნიერ თანამშრომელად (1978წ),უფროს მეცნიერ თანამშრომლად (1988წ) და ლაბორატორიის ხელმძღვანელად (1988წ) მუშაობას. ის ასევე იყო საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის რეანიმატოლოგიის საპრობლემო კომისიის წევრი(1988წ) და ახალგაზრდა რეანიმატოლოგთა სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი(1988წ), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის “ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის სადისერტაციო სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (1989წ),თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო სიმპოზიუმის”Critical Care &Catasstrophe Medicine” თავმჯდომარე (1990წლიდან დღემდე) და საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე (1994წლიდან დღემდე),ის ასევე არის საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი წევრი და სწავლული მდივანი(1994წ), აგრეთვე ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი(1095წლიდან დღემდე). რეფერირებადი და რეცენზიერებადი სამეცნიერო ჟურნალის „Critical Care&Catastrophe Medicine”რედაქტორი (2005წლიდან დღემდე), ჟურნალ“საქართველოს ქირურგიის მაცნეს”სარედაქციო კოლეგიის წევრი. (2017წლიდან დღემდე) და მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობა ჯანმრთელობისათვის პირველი სამუშაო შეხვედრის თავმჯდომარე (2017წ). მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 15 საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 100-მდე კონგრესის, კონფერენციისა და სხვა სამეცნიერო ღონისძიების მუშაობაში..ის არის 801 სამეცნიერო ნაშრომის, 6 მონოგრაფიის,7 სახელმძღვანელოს და 31 გამოგონების, პატენტის,რაციონალური წინადადების და მეთოდური რეკომენდაციის ავტორი,რომლებსაც ინტერნეტით დადასტურებული ცნობებებით მსოფლიოს 156 ქვეყანაში ყოველდღიურად კითხულობს 57 მეტი პიროვნება. ზურაბ ხელაძის ექსპერტული საქმიანობა მოიცავს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის საკანონმდებლო კომისიის მოწვეულ წევრად მუშაობას (1996წ). ის ასევე იყო სახელმწიფო სამკურნალო სტანდარტების შემდგენი კომისიის თავმჯდომარე ანესთეზიოლოგიაში და კრიტიკულ მედიცინაში(1996წ). ბიოეთიკის ნაციონალური კომისიის წევრი(1997წ), აგრეთვე მის მიერ არის მომზადებული საქართველოს პრეზიდენტის N100(2001წ) ბრძანებულება “ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის კრიტერიუმების შესახებ”(2000წ).მას ასევე სისტემატურად უხდება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა მკურნალობის ექსპერტული შეფასებების ჩატარება საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. ზურაბ ხელაძის პროფესიულ ორგანიზაციებში საქმიანობა მოიცავს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის დაფუძნებას და მის პრეზიდენტად (1992წლიდან დღემდე) მუშაობას.ის ასევე არის ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის წევრი, ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის ევროპის საზოგადოების წევრი და მსოფლიოს გლობალური ალიანსი სეფსისისათვის დამფუძნებელი წევრი.ის ასევე იყო ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის ეგიდით წარმოებული საერთაშორისო პროექტების “ICONON” (2015წ) და “EPIC-3 ” (2017წ) რეგიონული ხელმძღვანელი,აგრეთვე ევროპის ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის საზოგადოების ეგიდით წარმოებული პროექტის “Pneumonia Inspire“რეგიონული ხელმძღვანელი(2016წ).ის ითვლება კრიტიკული მედიცინის სამსახურის ერთ-ერთ დამფუძნებლად.

ზვიად ხელაძე - რედაქტორის მოადგილე

ჯ.PNG
ჯ.PNG

დაიბადა 1985 წლის 16 ივნისსს.ქ.თბილისის N163 საშუალო სკოლა და საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი დაამთავრა წარჩინებით. სტაჟირება აქვს გავლილი (International Haus Sertificateda 2006, Sabit Hospital Administration Program”, Unaited States Department of Americe-2012,) პროგრამებში, აგრეთვე ვაშინგტონის, ფლორიდის, პენსილვანიის, ტამპას უნივერსიტეტების კრიტიკული მედიცინის კლინიკებში. 2008წ დაიცვა დისერტაცია ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად მედიცინაში, ხოლო . 2009 წელს მიენიჭა კრიტიკული მედიცინის ექიმის სერტიფიკატი. 2005-2006წ მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტად. 2006წ-2009წ-იყო კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის “ავადმყოფის მოვლის პროგრამის” პედაგოგი, 2009წ-2011წ-იმავე ინსტიტუტის “კრიტიკული მედიცინის პროგრამის” ასისტენტ პროფესორი, ხოლო 2011წ-2014წ–იმავე ინსტიტუტის კრიტიკული მედიცინის “პროგრამის ასოცირებული პროფესორი.2015წ.–დღემდე-კი ამ ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. კრიტიკული მედიცინის სამსახურის უფროსი და სრული პროფესორია. იმავდროულად 2009წ-2016წ. იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი და კითხულობდა ლექციებს და ატარებდა პრაქტიკულ მეცადინეობებს ქართულ და ინგლისურენოვან სექტორზე. 2010-დღემდე არის კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში“კრიტიკული მედიცინის”და “ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგიის” რეზიდენტურის სახელმწიფო პროგრამების ლოკალური ხელმძღვანელი და იგივე როლს ასრულებდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ “კრიტიკული მედიცინის” რეზიდენტურის სახელმწიფო პროგრამაში. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია მედიცინაში ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებელი ორი დისერტაცია. ის არის 597 სამეცნიერო შრომის ავტორი მათ შორის 5 სახელმძღვანელოა, 3 მონოგრაფია და 4 პატენტი. 2015წ- დღემდე-ის არის ჟურნალ ,,CriticalСare&CatastropheMedicine“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.Aასევე 2016წ–დღემდე ის არის თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის „ New Steps in Critical Care&Catastrophe Medicine” მდივანი, ხოლო 2017წ იყო მსოფლიოს აკადემიათაშორისო თანამშრომლობა ჯანმრთელობისათვის პირველი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრის გენერალური მდივანი. ამასთან 2015 წლიდან დღემდე–ის არის კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაციის ვიცე–პრეზიდენტი.ის აგრეთვე არის ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის, ინტენსიური ზრუნვის ევროპის საზოგადოების და გლობალური ალიანსი სეფსისისათვის ორგანიზაციის წევრი, მონაწილეობდა ინტენსიური და კრიტიკული ზრუნვის ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის მულტიცენტრული საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტების“ICON”(2015წ) და“EPIC-3”(2016წ)საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში მიმდინარე სამუშაოებში.ასევე მონაწილეობდა ინტენსიური ზრუნვის ევროპის საზოგადოების მულტიცენტრული საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის ,,Pneumonia Inspire“ საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში მიმდინარე სამუშაოებში. ის სრულყოფილად ფლობს Windows,MicrosoftOffice,AdobeDreamweaver პროგრამებს. აგრეთვე და რუსულ და ინგლისურ ენებს

სარედაქციო კოლეგია:

• ვიქტორ მოროზი (მოსკოვი, რუსეთი)
• სერგეი გოლიცინი (მოსკოვი, რუსეთი)
• პიერ ჯიანი (მარსელი, საფრანგეთი)
• იაჰია ჰ. ხატერი (კაირო, ეგვიპტე)
• ეჰრენფრიდ შინდლერი (სანკტ ავგუსტინე, გერმანია)
• ჩიკო მიტაკა (ტოკიო, იაპონია)
• თემურ აბრამოვი (მოსკოვი, რუსეთი)
• ნინო ფიშერი (გოთა, გერმანია)
• მიხეილ დანიელოვი (ნიუ-იორკი, აშშ)
• რეუენ ელიგერი (იერუსალიმი, ისრაელი)      
                                    

ჟურნალში ყოველი სამეცნიერო შრომა იბეჭდება უფასოდ და ის ასევე უფასოდ ვრეცელდება მკითხველთა შორის.ჟურნალში უმთავრესად წარმოდგენილია საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში შესრულებული სამეცნიერო შრომები და ჟურნალის ელექტრონულ ვერსიაში მოტანილი სამეცნიერო შრომები  ნაბეჭი ვერსიის შემოკლებული ვარიანტებია.

bottom of page