დოქტორანტურისა და ექპრეს- ლაბორატორიის სამსახური


1.

ნელი ბარნაბიშვილი

დოქტორანტურისა და ექსპრეს-ლაბორატორიის სამსახურის უფროსი.პროფესორი

2.

ნანა მაზიაშვილი

ექიმი-ლაბორანტი

3.

მარინე ჩეკურიშვილი

ექიმი-ლაბორანტი

4.

ნატალია ჩუბინიძე

ექიმი-ლაბორანტი

5.

ლეილა ცირეკიძე

ექიმის თანაშემწე380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.